Trenčiansky Samosprávny Kraj
Hotel Adria Tr. Teplice

Mestský bytový podnik s.r.o. Púchov
CEMMAC a.s. Horné Srnie
Delta Elektronic Slovakia s.r.o. Dubnica nad Váhom
Detský domov Trenčín – Zlatovce

Igaz Trenčín
Kúpele Tr.Teplice
Program s.r.o. Trenčín
Rona a.s. Lednické Rovne
Beluša  Foods s.r.o. Beluša
Vaillant Industrial Slovakia s.r.o.
Justičná Akadémia Omšenie