-uvádzanie do prevádzky, záručný a pozáručný servis
 plynových a olejových horákov a kotlov.
-predaj a montáž tepelných zariadení.
-inšpekčné prehliadky
-servisné meranie emisií, nastavenie a optimalizácia spľovacieho procesu.
-odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení
-odborné prehliadky a skúšky tlakových zariadení
-odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení  
-pravidelná kontrola kotlou podľa zákonna č 17/2007 Z.z

.